Staða leikskólakennara í tveimur sveitarfélögum í kjölfar hruns

Laufey Axelsdóttir, Gyða Margrét Pétursdóttir

Útdráttur


Í greininni er staða leikskólakennarastarfsins, sem er hefðbundið kvennastarf, skoðuð í tveimur sveitarfélögum í kjölfar efnahagslegs samdráttar. Rannsóknin er femínísk og er kenningarlegum ramma Lynn Weber (2001) um samtvinnun mismunarbreyta beitt til að varpa ljósi á stöðu leikskólakennarastarfsins innan tveggja sveitarfélaga. Rannsóknaraðferðin var eigindleg en gagnasöfnun hófst í september 2011 og stóð fram í apríl 2012. Greinin byggir á þrettán viðtölum við konur og karla sem starfa í tveimur leikskólum og í ytra starfsumhverfi þeirra. Tekin voru viðtöl við leikskólakennara í ólíkum stöðum innan og utan leikskólanna sem og leiðbeinendur til að skoða stöðu leikskólakennarastarfsins. Niðurstöður sýna að efnahagslegur samdráttur hjá sveitarfélögunum tveimur virðist hafa neikvæð áhrif á stöðu leikskólakennarastarfsins og stöðu kvenna meðal annars á þann veg að undirskipun kvenna á vinnumarkaðinum er viðhaldið. Jafnframt virðist efnahagslegur samdráttur skapa aðstæður sem hugsanlega hafa neikvæð áhrif á líðan og öryggi leikskólabarna. Umbætur og þróun leikskólakennaramenntunar og þar með starfsins virðast mæta talsverðri andstöðu innan stjórnsýslu sveitarfélaganna. Rekstrarkostnaður virðist skipta meira máli en efling leikskólakennara. Þrátt fyrir að sérfræðingar hafi sýnt fram á mikilvægi lengingar leikskólakennaranámsins er því haldið fram af Sambandi íslenskra sveitarfélaga að hún sé óþörf. Ef bæta á stöðu leikskólakennara og stöðu barna skiptir máli að stefnu stjórnvalda sé framfylgt á sveitastjórnarstiginu.

Efnisorð


Leikskólakennari; kyngervi; stétt; fagmennska; sveitarfélag.

Heildartexti:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13177/irpa.a.2014.10.1.5

Baktilvísanir

  • Engar baktilvísanir
        

Útgefandi er Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands.

Kerfið er vistað af Reiknistofnun Háskólans.