Open Journal Systems


Ritið

Skoða tímarit | Nýjasta hefti | Nýskráning

Bls. lógó

Tímarit um menntarannsóknir

Skoða tímarit | Nýjasta hefti | Nýskráning

Bls. lógó

Netla

Skoða tímarit | Nýjasta hefti | Nýskráning

Bls. lógó

Milli Mála

Milli mála birtir ritrýndar fræðigreinar á sviði erlendra tungumála, bókmennta, þýðinga, málvísinda og menntunarfræði en einnig birtir tímaritið þýðingar, viðtöl, ritdómar eða bókakynningar eftir því sem rúm leyfir hverju sinni.  

Skoða tímarit | Nýjasta hefti | Nýskráning

Bls. lógó

Uppeldi og menntun

Upppeldi og menntun er fyrst og fremst vettvangur fræðilegrar umfjöllunar um efni tengt uppeldi og skólastarfi, en einnig fer þar fram umræða og skoðanaskipti um álitaefni er varða starfshætti og stefnumótun fyrir mennta- og uppeldisstofnanir.

Skoða tímarit | Nýjasta hefti | Nýskráning

Bls. lógó

Ritröð Guðfræðistofnunar

Skoða tímarit | Nýjasta hefti | Nýskráning

Stjórnmál og stjórnsýsla

Veftímaritið Stjórnmál og stjórnsýsla er vísindatímarit, þar sem fræðimönnum á sviði stjórnmála, stjórnsýslu og tengdra greina gefst kostur á að gera rannsóknir sínar og athuganir aðgengilegar og stuðla þannig að fræðilegri og faglegri umræðu. Fræðigreinar eru birtar á ensku eða íslensku. Tímaritið er öllum opið á netinu. Það er gefið út á vefformi tvisvar á ári í júní og desember, en prentuð útgáfa fræðigreina tveggja tölublaða fyrra árs kemur úr í febrúar-mars árið eftir.

Skoða tímarit | Nýjasta hefti | Nýskráning